Młoda Polska

Młoda Polska – Powidoki rzeczywistości
1.10 – 4.12.2016
Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Komor Marcell u. 1, Budapest

Młoda Polska – Powidoki historii
13.10 – 21.11.2016
Museum of Yugoslav History, 6 Boticeva street, 11000 Belgrade

Ujęcie rzeczywistości, z którą w danym momencie obcujemy wymaga myślenia historycznego, widzenia mijającej teraźniejszości jako przeszłości. Wymaga uwrażliwienia na taki wymiar teraźniejszości, by osobiste doświadczenie historii wydarzającej się teraz mogło się stać wiecznie trwającą płaszczyzną odniesienia zarówno do przeszłości, jak i przyszłości.

Historia niesie za sobą wahadłowy ruch kulturowy, który powoduje dziedziczną masę wrażeń – symbole historii mają niejednokrotnie większą siłę oddziaływania jako obiekty kultury popularnej niż jako składniki tradycji i faktów historycznych. Tradycja myślenia o historii poucza nas, że poczucie „wyjątkowości“ czasu w którym żyjemy, jest regułą. Przyjrzenie się rzeczywistości staje się możliwe dzięki ukazaniu powidoków rzeczywistości, obrazów które trwają jakiś czas, utrzymują się w naszej świadomości, chociaż są już historią.

27 lat po upadku “żelaznej kurtyny” Polacy ciągle zmagają się z pytaniami o tożsamość. Dopiero po 1989 roku można było, pierwszy raz od pięćdziesięciu lat, publicznie i bez cenzury dyskutować i rozmawiać o Polsce. Dziś wciąż zastanawiamy się – czym jest Polska i kim są Polacy? Lata 90. XX wieku oraz początek XXI wieku charakteryzowała próba przepracowania lat komunizmu, jak i traumy wojennej. W ostatnim dziesięcioleciu można było zauważyć zwrot ku nowym tematom, dotychczas praktycznie nie istniejącym w debacie publicznej. Liczne publikacje, filmy, otwarcie Polin ­ Muzeum Historii Żydów Polskich, wywołały ożywioną dyskusję o stosunku Polaków do Żydów i dziedzictwie żydowskim w Polsce.

Polska wielokulturowość, zniszczona prawie doszczętnie podczas II Wojny Światowej i w czasach PRL, powoli zaczyna o sobie przypominać. Rośnie świadomość, że Polska nie była homogenicznym krajem a, miejscem gdzie współistniały ze sobą wiele narodowości i religii. Społeczeństwo polskie w XXI wieku stanęło także przed zadaniem rozliczenia się z historią, dziedzictwem i mitem II RP. Zachodzą też głębokie zmiany w stosunku do Kościoła i wiary. Część obywateli jest głęboko zaniepokojona postępującą laicyzacją, przy czym inni widzą w niej szanse stworzenia społeczeństwa opartego na prawdziwie demokratycznych zasadach.

Razem z postępującym rozwojem kapitalizmu rośnie poczucie ciągłej niepewności. Młode pokolenie dzięki, dystansowi do historii i braku kompleksów charakteryzujących Polaków po czasach PRL­u, dokonuje rewizji przeszłości, stara się poznać historię na nowo, bierze czynny udział w budowaniu tożsamości. Jednocześnie styka się z problemami, które dotykają młodych ludzi na całym świecie, które wynikają z globalizacji, komercjalizacji, kryzysu wartości.

Wystawa „Młoda Polska. Powidoki rzeczywistości” jest głosem artystów, którzy świadomie przedstawiają, analizują i kontestują polską rzeczywistość. Wystawa jest próbą analizy i obserwacji tematów interesujących młode pokolenie, które musi zmierzyć się z historią, przemianami, odnaleźć swoje miejsce w zbiorowej tożsamości kraju i świata.

 

Udostępnij


kuratorzy: Sarmen Beglarian Sylwia Szymaniak organizatorzy: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej partnerzy: Instytut Polski w Budapeszcie Muzeum Historii Jugosławii w Belgradzie.
projekt współfinansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mkidn_01_cmyk