Małgorzata Goliszewska

zrzut-ekranu-2015-04-23-o-13-27-27

Ubierz mnie, 2011, wideo, 20’

Wideo Małgorzaty Goliszewskiej to dokumentacja eksperymentu, który artystka przeprowadziła w gronie swoich najbliższych. Odpowiadając na krytykę swojego sposobu ubierania się, poprosiła babcię, mamę i przyjaciółkę, by ubrały ją zgodnie z tym, co one uważają za najwłaściwsze. W ten sposób artystka stworzyła sytuację, dzięki której poprzez dialog i działanie zanalizowała nie tylko swoje relacje z osobami, które ją ubierały, ale także uwypukliła to, jaką rolę odgrywa ubiór w kontekście tożsamości, przynależności pokoleniowej, społecznej, kulturowej czy płciowej.

Małgorzata Goliszewska (ur. 1973, Słubice) – artystka wizualna. Autorka filmów, fotografii, rysunków i obiektów. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (2014) i od 2014 studiuje na Akademii Sztuki w Szczecinie.