Organizatorzy

Kontakt: info@youngpoland.eu

Organizacja: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej.

logo-fpsn_PL_red

Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk
Partnerzy: Instytut Polski w Budapeszcie, Muzeum Historii Jugosławii w Belgradzie.

Kuratorzy projektu: Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak