Alex Czetwertyński

ginczanka_krakow_v1-0-01-12-19

Whirlwind 2, 2016, wideo, 2’51’’

Dla nowojorskiego artysty o polskich korzeniach Whirlwind jest jak: „ruch wielkiego poruszenia, który wznieca powietrze i powoduje, że wszystko wokół niego ciąży zwrócone w jego stronę, wyrywa ziemię i popycha ku słońcu”. Whirlwind to także nieubłagana i niewyczerpana siła destrukcji. Obrazy, które pojawiają się w filmie, reprezentują zarówno wschodzącą pulsację pasji cywilizacyjnej kreacji, jak i dołującą presję zniszczenia. Przenikają się, ale nie dają żadnej syntezy, żadnego spełnienia. Istnieje tylko nieustająca, cykliczna wymiana energii, która funduje twórcze, a zarazem obciążające napięcia. Czym jest społeczny i polityczny ład, jeśli nie jedynie chwilowym stanem równowagi w dynamice sił historycznych? Czy kultura cywilizacyjna albo polityczna może zmienić ludzką naturę lub nieubłagany tragizm historii? Dzisiaj, w sytuacji swoistego wyczerpania kulturowych mitów i politycznych wizji, pytania te nabierają intensywności.

Alex Czetwertyński (ur. Belgia) – artysta pracujący z materiałem cyfrowym i dyrektor techniczny experymentalnych i interaktywnych produkcji. Ukończył studia magisterskie Uniwersytet Paryski IV La Sorbonne. Prowadził firmę produkcyjną Disciple Films w Paryżu, potem przeprowadził się do Los Angeles by kierować firmą „Frank the Plumber” produkującą oprawę graficzną koncertów. Mieszka w Nowym Jorku.