Agnieszka Polska

sun_animacja_3-min-loopThe Sun, 2012, wideo, 3’

Słońce chylące się ku upadkowi albo raczej słońce wyłaniające się z bezmiaru nocy to temat pracy Agnieszki Polskiej, artystki skupionej na podwójności, ambiwalencji znaków. Okładka kultowego magazynu „Ameryka” staje się tutaj pretekstem do pytania o kulturowy i polityczny status imperium, które nadaje sens współczesnej historii na całej planecie. Jego „wschód” czy prosperity ustala tempo geopolitycznej równowagi świata. Równocześnie artystka subwersywnie podważa mit dominacji jednej kultury nad drugą. Autorka, urodzona jeszcze w komunistycznej Polsce, w 1985 roku, dobrze pamięta zachwyt nad Zachodem, który towarzyszył początkom transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie tylko czas historyczny, ale i indywidualna pamięć weryfikują zbiorowe mity. Czy wschód może być zachodem? Czy zachód nie jest wschodem? Zapętlony trzyminutowy film wprowadza dystans wobec wczorajszych zbiorowych namiętności, przywracając tym samym bolesne pytanie o tożsamość, pytanie, od którego w globalnym porządku nie da się uciec.

Agnieszka Polska (ur. 1985, Lublin) – artystka wizualna. Tworzy animacje, wideo, kolaże i fotografie. Od 2005 roku studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.